Semakan MAIDAM : Status Bantuan Zakat Terengganu

Perhatian kepada semua asnaf kelahiran negeri Terengganu. Jika anda adalah salah seorang yang telah membuat permohonan bantuan zakat melalui MAIDAM, kami ingin mengingatkan anda untuk semak status permohonan anda. Anda boleh melakukan semakan ini dengan mudah secara online.

Dalam artikel ini, kami ingin berkongsi maklumat penting mengenai cara untuk membuat semakan MAIDAM secara online yang akan membantu anda mengetahui status permohonan bantuan zakat dan sara hidup anda.

Apa Itu MAIDAM?

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan pandangan dalam semua aspek yang berkaitan dengan urusan agama, penyebaran nilai-nilai Islam, serta meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi umat Islam di Terengganu. MAIDAM juga berfungsi sebagai tempat untuk mengajukan permohonan zakat bagi individu yang memenuhi syarat.

Golongan Menerima Zakat

Penerima zakat dari MAIDAM dibahagikan mengikut kategori-kategori berikut:

1. Miskin

  • Miskin dalam konteks MAIDAM merujuk kepada individu Islam yang memiliki harta atau pendapatan yang hanya mencukupi untuk menanggung lebih kurang daripada separuh daripada keperluan asas diri sendiri dan tanggungannya, namun tidak mencapai keseluruhan keperluan mereka.

2. Fakir

  • Tidak ada harta atau pendapatan ataupun tidak mencukupi 50% menanggung sara hidup walaupun ada pendapatan.

3. Amil

  • Amil adalah seseorang atau sebuah organisasi yang bertanggungjawab untuk mengumpul dan mengagihkan zakat kepada penerima yang berhak.

4. Muallaf

  • Muallaf ialah seseorang yang diberikan hidaya hatinya dan telah memeluk agama Islam, tetapi tahap keimanannya masih rapuh.

5. Ar-Riqab

6. Al-Gharimin

  • Orang yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas hidupnya, keluarganya, atau untuk membantu masyarakat yang memerlukan, yang dibenarkan oleh hukum Syarak.

7. Fisabilillah

  • Maksudnya adalah seseorang atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyokong, melindungi, dan menyebarkan agama Islam serta nilai-nilai kebaikannya.

8. Ibnussabil

Semakan Status Permohonan Zakat MAIDAM

Sekiranya anda ingin membuat semakan status permohonan yang anda telah buat. Langkah yang perlu anda lakukan adalah seperti berikut:

  1. Layari laman web http://www.espmb.com/
  2. Kemudian, masukkan nombor kad pengenalan anda
  3. Klik untuk semak bagi mengetahui status permohonan anda

Leave a Comment