Inisiatif Sekolahku Sejahtera

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan konsep baru yang disebut “Sekolahku SEJAHTERA” dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pada 21 Februari 2022, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Radzi Jidin melancarkan konsep Sekolahku SEJAHTERA di Putrajaya.

Inisiatif Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat” adalah hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDM). Langkah ini bertujuan untuk menangani isu-isu berkaitan disiplin dan tingkah laku yang melibatkan pelajar di bawah KPM.

Untuk mencapai kejayaan inisiatif ini, diharapkan semua lapisan masyarakat termasuk murid, guru, pentadbir sekolah, dan ibu bapa, dapat bersama-sama berperan serta mengambil tanggungjawab dalam menangani segala masalah berkaitan disiplin dan tingkah laku yang mungkin mempengaruhi masa depan generasi penerus negara.

14 Nilai Sekolahku Sejahtera

Inisiatif Sekolahku SEJAHTERA melibatkan penerapan 14 elemen yang merangkumi pelbagai aspek:

 • Selamat
 • Seronok
 • Sihat
 • Etika
 • Empati
 • Jati diri
 • Adab sopan
 • Harmoni
 • Tekun
 • Teliti
 • Terampil
 • Eksplorasi
 • Rasional
 • Artikulasi

Pada dasarnya, elemen SEJAHTERA perlu diaplikasikan, difahami, dan diamalkan secara berterusan agar ia menjadi budaya untuk seluruh warga sekolah. Melalui langkah ini, kita akan mampu menghasilkan generasi masa depan yang memiliki kepribadian yang luar biasa dan dapat bersaing di peringat dunia.

Konsep ini tidak melibatkan penambahan mata pelajaran baru atau penambahan dalam mata pelajaran yang sedia ada. Konsep Sekolahku SEJAHTERA dirangka berteraskan prinsip dan hasrat bagi mewujudkan suasana sekolah yang selamat, aman, selesa, menggembirakan, membina dan inklusif ke arah mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ini juga akan memungkinkan murid untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu, ide, dan penemuan baru dengan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah.

Leave a Comment