BKNS 2024: Permohonan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah

Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah (BKNS) 2024 adalah inisiatif oleh Kerajaan Negeri Sabah yang bertujuan untuk membantu pelajar yang berkelayakan dari Sabah dalam melanjutkan pengajian di peringkat Diploma, Sarjana Muda, dan Sarjana. Program ini merupakan peluang berharga untuk pelajar yang layak mendapatkan bantuan kewangan bagi mengejar pendidikan tinggi di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam pelbagai bidang kursus.

Syarat Kelayakan

Pelajar yang ingin memohon harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan. Ini termasuklah syarat akademik yang ditetapkan bergantung kepada program pengajian yang dipohon. Contohnya, pelajar yang memohon untuk peringkat Diploma harus mempunyai sekurang-kurangnya 5A dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), manakala bagi Sarjana Muda, pemohon harus memperoleh sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.5 dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau kelayakan yang setaraf. Tambahan, pelajar mestilah berasal dan bermastautin di Sabah, dengan salah seorang ibu bapa yang juga berasal dari Sabah.

Proses Permohonan BKNS 2024

Permohonan untuk BKNS 2024 perlu dibuat secara dalam talian melalui laman web rasmi BKNS di https://biasiswa.sabah.gov.my/tutup/index.html

Pelajar dinasihatkan untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan seperti transkrip akademik, surat syor, dan bukti bermastautin lengkap disertakan bersama permohonan. Ini penting untuk memastikan permohonan dapat diproses tanpa sebarang masalah. Permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan​ (Info Pelajar)​​ .

Dokumen yang Diperlukan

Beberapa dokumen utama yang diperlukan termasuklah:

  • Transkrip akademik yang rasmi
  • Surat syor dari guru atau mentor
  • Penyata kewangan (untuk biasiswa berasaskan keperluan)
  • Penyata atau karangan peribadi yang menjelaskan pencapaian dan aspirasi pelajar
  • Bukti bermastautin di Sabah

Pastikan semua dokumen ini lengkap dan tepat sebelum menghantar permohonan.

Tempoh dan Tarikh Penting

Permohonan untuk BKNS 2024 dibuka pada 2 Julai 2024. Pelajar yang berminat dinasihatkan untuk memantau laman web BKNS secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai tarikh akhir permohonan dan lain-lain tarikh penting berkaitan dengan proses pemilihan.

BKNS 2024 menawarkan peluang yang tidak ternilai untuk pelajar yang berkelayakan dari Sabah untuk meningkatkan potensi pendidikan mereka. Pastikan anda memenuhi semua syarat kelayakan dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan teliti untuk memaksimumkan peluang kejayaan dalam permohonan biasiswa ini. Untuk maklumat lebih lanjut dan untuk memulakan proses permohonan, sila layari laman web BKNS.

Leave a Comment