PLaN KPM : Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah

PLaN KPM : Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah. Sejak Mac 2020, Program Literasi dan Numerasi sekolah Rendah mula dilaksanakan.

Mesti ramai yang akan bertanya mengenai apakah itu Program Literasi dan Numerasi sekolah Rendah ?

Apakah Itu PLaN KPM : Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah

PLaN adalah Primary Literacy and Numeracy atau Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah.

Ia merupakan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh berrasaskan sekolah untuk murid Tahun 2 dan tahun 3.

PLaN KPM

Objektif PLaN

Untuk makluman, Program ini adalah berbeza daripada Program Saringan Literasi dan Numerasi yang dikenali sebagai Program LINUS2.0 dalam tiga aspek, iaitu objektif, akauntabiliti dan sokongan.

Fokus aktiviti PLan

Fokus aktiviti PLan KPM adalah seperti berikut ( yang tersedia dalam gambar ) :

Peranan Ibu Bapa / Penjaga dan Komuniti

PLaN KPM

Peranan Komuniti dan Swasta Dalam PLaN

Impak Positif PLaN

Impak positif melalui Program ini adalah seperti berikut :

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut tentang pelaksanaan Program PLaN, sila rujuk sumber berikut : https://padlet.com/bpk025/PelaksanaanPLaN

Soalan Lazim

Apakah maksud PLaN ?

PLaN ialah Primary Literacy and Numeracy atau Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah.

Bilakah Program PLaN ini akan dilaksanakan ?

Program ini akan mula dilaksanakan mulai Mac 2020

Apakah objektif PLaN ?

Objektif PLaN adalah untuk memastikan semua murid Tahun 2 dan Tahun 3 boleh menguasai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu Tahap Penguasaan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris da Matematik.

Apakah antar impak positif PLaN ?

Salah satu impak positif PLaN adalah membina keyakinan diri murid untuk belajar dan berkomunikasi dengan berkesan.

Leave a Comment