Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022 – Program ISMP (Online)

Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022. Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda (ISMP) merupakan biasiswa yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian pendidikan di tahun yang pertama atau tahun yang kedua di Universiti Amaw (UA) dalam bidang yang telah ditetapkan.

Bagi pemohon yang berminat , permohonan boleh dibuat secara atas talian.

Tarikh Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022

Tarikh bagi permohonan adalah :

 1. Tarikh buka permohonan : 25 Mac 2022 (Jumaat) pada jam 5.00 petang
 2. Tarikh tutup permohonan : 22 April 2022 (Jumaat) pada jam 5.00 petang

Senarai Universiti

Senarai Universiti Awam yang terlibat dalam biasiswa perguruan ini adalah seperti berikut :

 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Malaysia sabah (UMS)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Teknologi Mara (UITM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Bidang Pendidikan Layak Untuk Memohon

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tamil
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Moral
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Khas
 • Dini
 • Matematik
 • Sejarah
 • Geografi
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Teknologi Elektrik dan Elektronik
 • Teknologi Automotive
Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022

Syarat Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022

Antara syarat yang perlu dipenuhi untuk memohon permohonan ini adalah :

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak melebihi 25 tahun.
 3. Memiliki Sijil Penuh bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ( Kepujian dalam bahasa Melayu dan Ujian lisan pada peringkat SPM atau kelulusan diiktiraf kerajaan).
 4. Pemohon yang mengikuti pengajian pertama atau tahun kedua.
 5. mendapat PNGK 3.50 dan ketas bagi keputusan semester terkini.
 6. Hanya pemohon yang memilih berdasarkan bidang kursus major sahaja yang akan ditawarkan biasiswa.
 7. Untuk pemohon Bidang Bahasa Inggeris, pemohon perlu mendapat kelayakan minimum – Band 5 bagi keputusan Malaysian University English Test (MUET).
 8. Bagi pemohon Bidang Dini dan Bidang Tahfiz, perlu mahir dalam berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan Wajib mengemukakan dokumen berkaitan seperti – Salinan Sijil Tinggi Agama Malaysia *(STAM) / Sijil menengah Agama (SMA) / Sijil Menengah Ugama (SMU) atau mana-mana dokuman yang boleh menyokong kemahiran bahasa tersebut.
 9. Bagi pemohon yang mengambil jurusan teknikal dan vokasional, pemohon boleh mengemukakan dokumen berkaitan seperti salinan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau Diploma dalam bidang TVET (sekiranya ada).
 10. Pemohon yang berkelayakan dan memenuhi syarat sahaja yang akan dipanggil untuk menduduki Ujian kelayakan Calon Guru (e-UKCG) secara dalam talian dan penilaian vedio pembentangan oleh panel yang dilantik.
 11. Pemohon yang berjaya ditawarkan biasiswa ini perlu melepaskan tajaan yang sedia ada.
 12. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) tidak layak memohon.

Cara Mohon Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022

Permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022 ini boleh dibuat menerusi pautan = https://epenawaran.moe.gov.my/ijazah1/login.cfm?fbclid=IwAR3GqN-IvqwQuiABGEPkplArZ_8XbymJX6E_i_Vc3AUFypaPD9fbvZCLVpM ( selepas tarikh permohonan dibuka).

Maklumat Lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai Biasiswa Perguruan Persekutuan 2022, sila hubungi Bahagian Tajaan Pendidikan KPMdi talian 03-8321 7154 / 7113 /7157 atau email ke penawaran.bb@moe.my

Soalan Lazim

Bilakah tarikh buka dan tutup permohonan biasiswa ini ?

Permohonan mula dibuka pada 25 Mac 2022 (jumaat) pada jam 5.00 petang sehingga 22 April 2022 (jumaat) pada jam 5.00 petang.

Bagaimanakah cara untuk mohon permohonan biasiswa ini ?

Sila semak artikel tersebut untuk cara mohon permohonan.

Leave a Comment