FSA2 KWSP: Cara Semak Kelayakan dan Buat Permohonan

Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) adalah program yang ditawarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk membantu ahli mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Program ini disokong oleh permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun. Tujuannya adalah untuk membantu ahli mencapai matlamat kewangan mereka sebelum mencapai usia persaraan.

Untuk memohon FSA2, ahli KWSP perlu memenuhi beberapa syarat kelayakan.

Syarat-syarat tersebut termasuk

  • warganegara Malaysia yang berumur 40 tahun ke atas tetapi belum mencapai umur 55 tahun untuk Fasa 1
  • menyimpan sekurang-kurangnya RM3,000 dalam Akaun 2
  • memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh bank.

Dua institusi perbankan yang menyediakan FSA2 adalah MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN). Ahli KWSP yang ingin memohon FSA2 perlu mengemukakan permohonan sekali sahaja melalui portal Fasiliti Sokongan Akaun 2.

Cara Semak Kelayakan FSA2 KWSP

  1. Login ke dalam i-Akaun melalui portal iakaun.kwsp.gov.my
  2. Boleh juga melalui apps iAkaun di telefon pintar anda.
  3. Perfi ke bahagian menu/ tab tertera FSA2.
  4. Semak sama ada anda layak atau tidak.
  5. Jika layak, anda boleh terus ke Bank BSN atau Bank MBSB.
notis tidak berjaya
Jika tidak layak, notis akan dipaparkan seperti ini.

Ahli KWSP yang membuat permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun akan mempunyai kesan terhadap baki simpanan mereka. Selepas permohonan diluluskan oleh KWSP, ahli boleh membuat pengeluaran pra-persaraan lain tertakluk kepada baki simpanan Akaun 2 selepas ditolak amaun Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun. Amaun tersebut berserta dividen terkumpul akan dibayar kepada institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur pilihan pengeluaran di antara umur 50 tahun hingga 55 tahun, seperti yang dipilih oleh ahli.

Dalam menjawab soalan lazim berkaitan FSA2, konsep asas program ini adalah untuk membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan dengan disokong oleh permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun.

KWSP membenarkan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun untuk membantu ahli mencapai matlamat kewangan mereka sebelum mencapai usia persaraan.

Syarat-syarat permohonan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun bagi membolehkan ahli membuat pembiayaan peribadi dengan institusi perbankan termasuk menjadi warganegara Malaysia yang berumur 40 tahun ke atas tetapi belum mencapai umur 55 tahun untuk Fasa 1, menyimpan sekurang-kurangnya RM3,000 dalam Akaun 2, dan memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh bank.

Cara untuk memohon Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun melalui institusi perbankan adalah dengan mengemukakan permohonan sekali sahaja.

Bank manakah yang menyokong pinjaman FSA2?

1. Bank MBSB
2. Bank Simpanan Nasional

Bilakah boleh mula membuat permohonan pinjaman FSA2?

Bermula 7 April 2023.

Leave a Comment