Gelaran Profesional Di Malaysia – Pilihan Kerjaya Yang Menjanjikan

Apabila anda berurusan dengan golongan profesional, anda akan sering melihat gelaran seperti Ir, Ar dan Sr yang diletakkan di hadapan nama mereka. Gelaran-gelaran ini tidak diletakkan secara kebetulan sebaliknya ianya melambangkan gelaran profesional seseorang individu.

Mungkin ada diantara kita yang tidak tahu bahawa terdapat pelbagai gelaran profesional yang sesuai untuk setiap bidang kepakaran ini. Oleh itu, di sini kami akan berkongsi dengan anda makna bagi gelaran-gelaran profesional tersebut untuk membantu anda memahaminya.

Maksud Gelaran Profesional Di Malaysia

Berikut adalah maksud setiap gelaran profesional yang perlu anda ketahui.

Professional Architect (Ar)

Gelaran “Ar” merujuk kepada Arkitek Profesional. Gelaran “Ar” ini dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) dan sekiranya seseorang individu ingin mendapatkan gelaran ini, individu tersebut perlu berdaftar dengan Board of Architect Malaysia atau Lembaga Arkitek Malaysia (LAM).

Syarat-syarat berikut perlu dipenuhi untuk memohon gelaran Arkitek Profesional (Ar) di Malaysia:

 • Anda perlu mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang seni bina dari universiti yang diiktiraf.
 • Pengalaman kerja yang berkaitan sekurang-kurangnya selama 2 tahun
 • Lulus Peperiksaan LAM Bahagian III yang dijalankan oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)

Professional Engineer (Ir)

Gelaran profesional bagi seorang Jurutera Profesional di Malaysia adalah Ir. Ia merupakan gelaran tertinggi bagi bidang kejuruteran. Untuk memperoleh gelaran “Ir”, anda perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan
 • Mendaftar sebagai jurutera
 • Memperoleh pengalaman kerja selama tiga tahun dalam bidang kejuruteraan.
 • Berjaya lulus peperiksaan yang membuktikan kepakaran dan kecekapan anda dalam bidang kejuruteraan.
 • Anda mestilah berdaftar sebagai Graduate Engineer dengan Board of Engineer Malaysia (BEM)

Professional Surveyor (Sr)

Seorang Sr perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dalam Matematik serta kebolehan menggunakan alat-alat kursus yang berbeza.

Untuk mendapatkan gelaran Sr, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai sekurang-kurangnya ijazah dalam surveying (tinjauan) atau civil engineering.
 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun
 • Lulus Penilaian Kecekapan Profesional (APC) yang dikendalikan oleh Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (BQSM).

Professional Technologist (Ts)

Gelaran profesional bagi Juruteknologi Profesional ialah Ts, dan ia di bawah kawal selia oleh Lembaga Teknologi Malaysia atau Malaysia Board of Technologists (MBOT).

Untuk mendapatkan gelaran Ts, anda perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Menamatkan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang diiktiraf oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM).
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • perlu lulus Penilaian Ahli Teknologi Profesional (PTA) yang dikendalikan oleh Lembaga Teknologi Malaysia (MBOT)

Professional Geologist ( PGeol.)

Seorang PGeol (Professional Geologist) adalah seorang ahli geologi yang memegang siswazah dan merupakan anggota berdaftar mengikut peruntukan Seksyen 20 dan 22 dalam Akta Ahli Geologi 2008.

Sebelum mendapatkan gelaran ini, individu perlu mengikuti program pengajian di Institute of Geology Malaysia (IGM) dan berhasil lulus dalam peperiksaan profesional yang diperlukan.

Professional Landscape Architect (LAr)

Bagi mendapatkan gelaran LAr, individu mestilah:

 • Memiliki ijazah sarjana muda dalam Seni Bina Landskap daripada universiti yang diakui untuk memenuhi syarat ini.
 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam kerja yang berkaitan
 • Lulus Peperiksaan Pendaftaran Arkitek Landskap (LARE) yang dikendalikan oleh Institut Arkitek Landskap Malaysia (ILAM).

Professional Town Planner (TPr)

Untuk memohon gelaran Perancang Bandar Profesional (TPr), anda perlu memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam perancangan bandar daripada universiti yang diiktiraf.
 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun 
 • Lulus Peperiksaan Pendaftaran Perancang Bandar (TPRE) yang dikendalikan oleh Institut Perancang Malaysia (MIP).

Leave a Comment